Cennik

Zapoznaj się z cennikiem TANIOFONU

Cennik usług

POŁĄCZENIA TELEFONICZNE W CAŁEJ STACJONARNEJ SIECI SAT FILM SĄ BEZPŁATNE!

DZWOŃ Z TANIOFONU NA TANIOFON I ROZMAWIAJ ILE CHCESZ!

Wyciąg z Cennika połączeń miedzynarodowych

Cennik połączeń z numerami specjalnymi i AUS

Wyciąg z CENNIKA USŁUG dotyczący opłat za telefonię stacjonarną - Taniofon
Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto

Okresem rozliczeniowym dla nw. usług i pakietów jest miesiąc kalendarzowy

Poniższe opłaty podane są dla jednego numeru telefonu. Opłata abonamentowa zawiera dzierżawę Urządzenia dostępowego


Opłaty abonamentowe
Taryfa LEKKA 3019,90 zł
Taryfa LEKKA 3014,90 zł
dla Abonentów korzystających dodatkowo z jednej Usługi (Telewizji kablowej, Internetu kablowego lub radiowego) świadczonej przez SAT FILM w danym Lokalu
Taryfa LEKKA 309,90 zł
dla Abonentów korzystających dodatkowo z dwóch Usług (Telewizji kablowej, Internetu kablowego lub radiowego) świadczonych przez SAT FILM w danym Lokalu
Taryfa SWOBODNA 10039,90 zł
Taryfa SWOBODNA 10029,90 zł
dla Abonentów korzystających dodatkowo z jednej Usługi (Telewizji kablowej, Internetu kablowego lub radiowego) świadczonej przez SAT FILM w danym Lokalu
Taryfa SWOBODNA 10019,90 zł
dla Abonentów korzystających dodatkowo z dwóch Usług (Telewizji kablowej, Internet kablowego lub radiowego) świadczonych przez SAT FILM w danym Lokalu
Taryfa NA LUZIE 30049,90 zł
Taryfa NA LUZIE 30039,90 zł
dla Abonentów korzystających dodatkowo z jednej Usługi (Telewizji kablowej, Internetu kablowego lub radiowego) świadczonej przez SAT FILM w danym Lokalu
Taryfa NA LUZIE 30029,90 zł
dla Abonentów korzystających dodatkowo z dwóch Usług (Telewizji kablowej, Internetu kablowego lub radiowego) świadczonych przez SAT FILM w danym Lokalu

W ramach poszczególnych taryf Abonent (zgodnie z tabelą 1.1) otrzymuje minuty na połaczenia z numerami stacjonarnymi na terenie całej Unii Europejskiej, USA i Australii do wykorzystania w ciągu jednego okresu rozliczeniowego.

Tabela 1.1
Taryfa LEKKA 30 Taryfa SWOBODNA 100 Taryfa NA LUZIE 300
30 minut 100 minut 300 minut

Opłaty dodatkowe
Przesyłanie wiadomości głosowych na maila (opłata miesięczna)2 zł
Przesyłanie wiadomości głosowych na maila –aktywacja1 zł

Opłaty dodatkowe – Biling dotyczący jednej taryfy - za jeden okres rozliczeniowy
Biling szczegółowy dostarczany każdorazowo na życzenie Abonenta z fakturą (opłata miesięczna)4 zł
Biling szczegółowy, pobrany w Biurze Obsługi Abonenta4 zł

Opłaty dodatkowe jednorazowe – Blokowanie połączeń
Abonent może dokonać aktywacji i dezaktywacji blokowania połączeń samodzielnie, bez opłat. Instrukkcja aktywacji i dezaktywacji usług dostępna jest na stronie www.satfilm.pl
Blokowanie połączeń wychodzących na numery międzynarodowe i / lub międzymiastowe i / lub komórkowe4 zł
zlecone przez Abonenta w Biurze Obsługi Abonenta
Odblokowanie połączeń wychodzących na numery międzynarodowe i / lub międzymiastowe i / lub komórkowe1 zł
zlecone przez Abonenta w Biurze Obsługi Abonenta
Zmiana hasła w blokowaniu połączeń - zlecone przez Abonenta w Biurze Obsługi Abonenta10 zł

Ceny połączeń
Połączenia telefoniczne w ramach całej sieci SAT FILM ( z Taniofonu na Taniofon) są bezpłatne i bez ograniczeń czasowych. Naliczanie sekundowe realizowane jest od początku połączenia.

Przedziały czasowe
Dla tabel 5.1, 5.2, 5.3

Od – do godziny 08-18 18-20 20-08

Połaczenia lokalne

Tabela 5.1
Dni powszednie 0,10 zł 0,08 zł 0,06 zł
Weekendy, Święta* 0,08 zł 0,08 zł 0,06 zł
Przez połączenia lokalne rozumie się połączenia ze wszystkimi sieciami telefonii stacjonarnej w ramach strefy numeracyjnej „54”

Połaczenia międzymiastowe

Tabela 5.2
Dni powszednie 0,22 zł 0,10 zł 0,10 zł
Weekendy, Święta* 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł
Przez połączenia międzymiastowe rozumie się połączenia ze wszystkimi sieciami telefonii stacjonarnej na terenie Polski poza strefą numeracyjną „54”

Połaczenia do sieci komórkowych

Tabela 5.3
Dni powszednie 0,22 zł 0,22 zł 0,22 zł
Weekendy, Święta* 0,22 zł 0,22 zł 0,22 zł
Połączenia do wszystkich sieci komórkowych z wyłączeniem sieci wymienionych w Tabelach 5.4

Połaczenia do sieci komórkowych Centernet, Mobyland, Aero

Tabela 5.4
Od – do godziny 08-18 18-22 22-08
Dni powszednie 0,86 zł 0,69 zł 0,59 zł
Weekendy, Święta* 0,69 zł 0,59 zł 0,59 zł
Centernet – operator infrastrukturalny sieci „RODZINA”

* Przez Święta rozumie się dni ustawowo wolne od pracy.

Cennik połączeń międzynarodowych oraz połączeń z numerami specjalnymi i AUS dostępny jest na www.satfilm.pl i w Biurze Obsługi Abonenta SAT FILM ul. Hutnicza 20 we Włocławku.

Opłaty jednorazowe - instalacyjne

Opłata instalacyjna za przyłączenie do sieci SAT FILM73,20 zł
kwota standardowa dla jednego Lokalu w budynku wielorodzinnym
Opłata instalacyjna za przyłączenie do sieci SAT FILM450 zł lub wg kosztorysu
kwota standardowa dla budynków jednorodzinnych

Opłaty jednorazowe – aktywacyjne

Aktywacja usługi Taniofon1 zł
Aktywacja zakończenia sieci (gniazda) instalacji kablowej Abonenta1 zł
opłata za aktywację każdego zakończenia sieci (gniazda), którego nie wykonał SAT FILM a znajduje się w Lokalu Abonenta

Opłaty jednorazowe – obsługa serwisowa

Instalacja dodatkowego zakończenia sieci - gniazda multimedialnego60 zł
Zmiana planu taryfowego na wyższy lub niższy1 zł
Wpięcie sieci SAT FILM w instalację kablową wykonaną przez Abonenta1 zł
na pisemny wniosek Abonenta sygnał SAT FILM może być rozprowadzany w instalacji kablowej wykonanej przez Abonenta z zastrzeżeniem, iż SAT FILM nie ponosi odpowiedzialności za jakość rozprowadzanego sygnału, gdy zakłócenia wynikają z tejże instalacji
Wpięcie w instalację telefoniczną Abonenta30 zł
Wykonanie dodatkowej instalacji telefonicznej30 zł
Montaż wzmacniacza sygnałowego350 zł
Aktywacja wzmacniacza sygnałowego1 zł
Zmiana numeru telefonu300 zł
Przeniesienie zakończenia sieci (gniazda lub końcówki łącza) w ramach jednego lokalu30 zł
dotyczy jednego Lokalu w budownictwie wielorodzinnym
Przeniesienie zakończenia sieci (gniazda lub końcówki łącza) w ramach jednego lokaluwg kosztorysu
dotyczy budynków jednorodzinnych i lokali użytkowych
Naprawa instalacji przyłącza SAT FILM30 zł
podana kwota dotyczy prac w obrębie jednej roboczogodziny
Opłata za dodatkowy 1 metr kabla połączeniowego telewizyjnego lub telefonicznego2 zł
Nieuzasadnione wezwanie serwisu - koszt dojazdu do Lokalu Abonenta30 zł
Odbiór Urządzenia dostępowego z Lokalu Abonenta15 zł
Nie dotyczy Urządzeń dostępowych służących do świadczenia usługi Internetu radiowego

Kary umowne za brak zwrotu lub zwrot niekompletnego, uszkodzonego Urządzenia dostępowego, wymianę Urządzenia dostępowego uszkodzonego z winy Abonenta.

Kabel RF10 zł
Kabel zasilający10 zł
Modem voip kablowy200 zł
Modem voip wifi350 zł
Antena modemu wifi10 zł
Zasilacz50 zł
Kabel USB10 zł
Kabel Ethernet10 zł
CD ze sterownikami5 zł
Terminal radiowy450 zł
Bramka VOIP150 zł

Krótko o Nas

Sat Film

SAT FILM od początku funkcjonowania jest w ścisłej czołówce telewizji kablowych w Polsce. Wśród setek podobnych firm należy do elitarnej grupy kilku, które stosują najnowocześniejszą technologię.

Komunikaty

02
Sty2019

Zmiany kanałów

Planowane zmiany kanałowe zostały...

18
Gru2018

Promocja CANAL+ Prestige na Święta

Pakiet CANAL+ Prestige w...

30
Lis2018

Zmiany w Roamingu

Szanowni Państwo! SAT FILM Sp....

09
Lis2018

Zmiany w Umowie i Regulaminie usług

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że...

Kontakt

 87-800 Włocławek

 ul. Hutnicza 20

 54 236 74 12

 Fax: 54 236 95 35

 biuro@satfilm.pl