Bądź na bieżąco

Zmiany w roamingu

Szanowni Państwo,

SAT FILM Sp. z o.o. informuje, że w wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r., z dniem 15 maja 2024 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu.
Zmiana dotyczy wysokości opłat dodatkowych naliczanych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania w Roamingu w krajach należących do Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu:
• za wykonanie połączenia głosowego – zmiana na: 0,11 zł za minutę wykonanego połączenia,
• za wysłanie wiadomości MMS – zmiana na 0,08 zł za 10 wysłanych wiadomości MMS,
• za dostęp do Internetu – zmiana na: 8,45 zł za każdy GB.

Pełna treść Cennika dostępna będzie na stronie www.satfilm.pl.
W związku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., tj. z 14 września 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954) przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług ruchomych. W przypadku braku akceptacji tych zmian oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej do dnia 14 maja 2024 r. W razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot upustu przyznanego Abonentowi.

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zostaw numer, oddzwonimy!

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zostaw numer, oddzwonimy!

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane