Roaming

O roamingu.

Jeśli korzystasz z taryf Europejskich połączenia i usługi na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu masz w cenie abonamentu. Za połączenia w innych krajach (poza wymienionymi wyżej), opłaty są naliczane zgodnie z cennikiem. Szczegółowe informacje dotyczące  cen w konkretnych krajach znajdują się w cenniku taryf Europejskich.

Jeżeli korzystasz z taryf Narodowych i chcesz rozmawiać za granicą istnieje możliwość uruchomienia pakietu wakacyjnego, który jest całkowicie bezpłatny.  W ramach niego otrzymasz minuty rozmów lub SMS-y do wykorzystania na terenie państw Unii Europejskiej, Norwegii, Lichtensteinu i Islandii. Rozliczenie promocji odbywa się na zasadzie punktowej – to znaczy, że w ramach Pakietu Wakacyjnego otrzymujesz w promocji 30 000 punktów, gdzie 1 punkt to 1 sekunda rozmowy, a jeden sms to 60 punktów. Punkty można wykorzystać w dowolny sposób. Pakiet wakacyjny można bezpłatnie uruchomić w Elektronicznym Biurze Obsługi Abonenta (E-BOA).

Z Pakietu Wakacyjnego można bezpłatnie skorzystać 2 razy w roku kalendarzowym przez 14 dni. Za połączenia telefoniczne lub SMS-y poza UE, opłaty są naliczane zgodnie z Regulamin promocji "Pakiet Wakacyjny III".

Regulacje roamingowe

W związku z wchodzącym w życie z dniem 1 lipca 2022 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (dalej "Rozporządzenie"), poniżej przedstawiamy rozwiązania, które zostaną wdrożone  w związku z koniecznością wypełnienia wymagań wskazanych w Rozporządzeniu.

GPRS Limiter w roamingu

Zgodnie z art. 14 ust. 4 Rozporządzenia, w SAT FILM działa usługa GPRS Limiter, w której przewidziane są następujące limity połączeń internetowych w roamingu: pierwszy próg na poziomie 250 zł i kolejny próg na poziomie 250 zł, łącznie progi te składają się na kwotę 500 zł. Klient przy osiągnięciu 80% użycia każdego  z progów otrzyma powiadomienie, a po przekroczeniu wartości progu dalsza usługa transmisji danych zostanie zablokowana. W powiadomieniu Abonent  zostanie poinformowany o możliwości i sposobie odblokowania usługi transmisji danych.


Włączenie i wyłączenie usługi oraz odblokowanie limitu

Usługa jest włączana automatycznie, bez konieczności wykonywania żadnych działań.

Wyłączenie usługi jest możliwe poprzez wysłanie SMS o treści „NIE” lub „N” pod numer 8801 - bez pobierania dodatkowych opłat za wysłanie SMS w zasięgu sieci SAT FILM i w roamingu międzynarodowym. Wyłączenie usługi nastąpi najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zlecenia Abonenta.

Ponowne włączenie usługi jest możliwe poprzez wysłanie SMS o treści „TAK” lub „T” pod numer 8801 - bez pobierania dodatkowych opłat za wysłanie SMS w zasięgu sieci SAT FILM i w roamingu międzynarodowym. Włączenie usługi nastąpi najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania zlecenia Abonenta.

Odblokowanie limitu po przekroczeniu pierwszego i drugiego progu, jest możliwe poprzez wysłanie SMS o treści „ODBLOKUJ” pod numer 8803 - bez pobierania dodatkowych opłat za wysłanie SMS w zasięgu sieci SAT FILM i w roamingu międzynarodowym.

Działanie usługi

W ramach usługi Abonentowi automatycznie ustawiane są dwa limity na transmisję danych w roamingu o wartości 250 zł każdy („limit”).

Działanie usługi:

Pierwszy limit:

po osiągnięciu przez Abonenta transmisji danych o wielkości 40% limitu, co w przybliżeniu odpowiada wartości 100 zł, do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o przekroczeniu tego progu,

po osiągnięciu przez Abonenta transmisji danych o wielkości 80% limitu, co w przybliżeniu odpowiada wartości 200 zł, do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o przekroczeniu tego progu,

po osiągnięciu przez Abonenta transmisji danych o wartości limitu do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o zablokowaniu transmisji danych. Transmisja danych zostanie zablokowana i niemożliwe będzie korzystanie z Internetu w roamingu do końca okresu, o którym mowa w pkt 3 poniżej, o ile Abonent nie odblokuje transmisji danych, zgodnie z instrukcją podaną w wiadomości SMS,

po odblokowaniu transmisji danych zostanie uruchomiony drugi limit o wartości 250 zł,

Drugi limit:

po osiągnięciu  przez Abonenta 80% limitu o wartości 250 zł, co w przybliżeniu odpowiada wartości 200 zł (450 zł z uwzględnieniem pierwszego limitu), do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o przekroczeniu tego progu,

po osiągnięciu przez Abonenta transmisji danych o wartości limitu do Abonenta zostanie wysłana wiadomość SMS informująca o zablokowaniu transmisji danych. Transmisja danych zostanie zablokowana i korzystanie z Internetu w roamingu nie będzie możliwe do końca okresu rozliczeniowego, o ile Abonent nie odblokuje transmisji danych, zgodnie z instrukcją podaną w wiadomości SMS.

Limity odnawiane są w każdym okresie rozliczeniowym pod warunkiem, że usługa nie została wyłączona.

Abonent może w każdym czasie odblokować transmisję danych zablokowaną po osiągnięciu limitu poprzez wysłanie SMS o treści „ODBLOKUJ” pod numer 8803. Dalsze korzystanie z transmisji danych nie jest objęte informacjami wysyłanymi wiadomościami SMS o zużyciu danych.

Warunkami działania usługi są:

posiadanie przez Abonenta prawidłowo skonfigurowanego urządzenia obsługującego pakietową transmisję danych w  roamingu,

posiadanie przez Abonenta aktywnej usługi roamingu,

posiadanie przez Abonenta aktywnej usługi pakietowej transmisji danych.


Blokowanie sieci nienaziemnych

Zgodnie z art. 14 ust. 7 Rozporządzenia, udostępniamy mechanizm dający możliwość blokowania/odblokowania przez Abonenta logowania się karty SIM do sieci nienaziemnej.

Blokada połączeń z sieciami satelitarnymi, morskimi i samolotowymi (Blokada sieci nienaziemnych) - jest bezpłatna. Polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług w sieciach satelitarnych, morskich i samolotowych poprzez uniemożliwienie zalogowania się do tych sieci. Jeśli na danym obszarze nie ma zasięgu innych sieci, nie będzie możliwe korzystanie z usług. Blokadę można włączyć:

krótkim kodem *101*11*34# zatwierdzonym przyciskiem połączenia,

logując się do Elektronicznego Biura Obsługi Abonenta (E-BOA).

Możliwość korzystania z usług w sieciach satelitarnych, morskich i samolotowych można przywrócić wyłączając blokadę:

krótkim kodem *101*00*34# zatwierdzonym przyciskiem połączenia,

logując się do Elektronicznego Biura Obsługi Abonenta (E-BOA).

Blokada zostanie włączona lub wyłączona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zlecenia.

 

Niezamierzone korzystanie z roamingu

Zgodnie z motywem 48 Rozporządzenia, w zakresie realizacji działań jakie zmierzają do minimalizacji ryzyka niezamierzonego korzystania z roamingu oraz w celu ochrony klientów przed koniecznością ponoszenia opłat roamingowych, podczas gdy znajdują się na terytorium swojego państwa członkowskiego informujemy, że:

Usługi roamingowe zarejestrowane i taryfikowane, mimo, że Abonent nie przekroczył granicy, są następstwem zalogowania się karty SIM do sieci operatorów naszych sąsiadów i korzystania ze świadczonych przez niech usług. Niniejsza sytuacja może wystąpić na terenach przygranicznych, gdzie zasięg operatorów zagranicznych jest dostępny na niektórych obszarach naszego kraju i może być silniejszy od zasięgu sieci własnego operatora. Jeśli przebywasz w pobliżu granicy, sprawdź status zalogowania do sieci. Na wyświetlaczu telefonu z reguły prezentowane są informacje o tym, że właśnie korzystasz z roamingu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób jest to oznaczane w Twoim urządzeniu, zapoznaj się z jego instrukcją obsługi. By uniknąć zalogowania do zagranicznej sieci należy zmienić tryb wyboru sieci z automatycznego na manualny (umiejscowienie tej opcji zależne jest od menu Twojego telefonu, zazwyczaj jednak możesz ją znaleźć w opcji "Ustawienia"). Po zmianie trybu wyboru sieci na manualny należy spośród widocznych w telefonie dostępnych sieci wybrać sieć Plus. Po wykonaniu tej czynności aparat nie będzie już logować się do innych sieci. Inną możliwością uniknięcia logowania do sieci zagranicznego operatora jest wyłączenie na swoim numerze usługi roamingu.

 

Jakość usług

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt c i ust. 5  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oczekujemy na opublikowanie wykonawczych wytycznych. Do czasu udostępnienia wytycznych i ich realizacji,  obecne zapisy regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów SAT FILM dotyczące jakości usług, odnoszą się zarówno do jakości usług telekomunikacyjnych świadczonych na terenie kraju jak i w roamingu.

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zostaw numer, oddzwonimy!

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zostaw numer, oddzwonimy!

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane